Sunday, August 9, 2009

Syekh Yusuf Makasar Riwayat dan Ajarannya - TudjimahSelain riwayat hidup, buku ini turut menyenaraikan puluhan karangan Syeikh Yusuf al-Taj, ulama besar asal Sulawesi Selatan tetapi mendapat penghormatan besar tiga negara iaitu Indonesia, Sri Lanka dan Afrika Selatan. Bagi saya, yang menjadi daya tarikan terhadap buku ini ialah transliterasi ketas beberapa karya besar ulama terkemuka ini iaitu Habl al-Warid Li Saadat al-Murid, al-Futuhat al-Rabbaniyya, Zubdat al-Asrar fi Tahkik Ba'd Masharib al-Akhyar, Tuhfat al-Labib Biliqa al-Habib, Surat ditulis di Banten pada tahun 1673 M, Safinat al-Najah dan al-Manhat al-Sailaniyya fi al-Manhat al-Rahmaniyya. Bukan mudah untuk membuat kajian keatas manuskrip-manuskrip yang tersangatlah nadir tetapi Prof Tudjimah, pengarang buku ini telah menyempurnakan tugas dengan jayanya. Prof Tudjimah menyelesaikan tugasannya ini selama 8 tahun iaitu bermula dari tahun 1970 hinggalah ke tahun 1977. Kesemua manuskrip yang dikaji oleh Prof Tudjimah itu asalnya dalam bahasa Arab. Seperti yang tercatat dalam muqadimah kajian naskhah ini (rujuk mukasurat 111), kesemua manuskrip ini asalnya adalah milik Daeng Takalla, kadi Gowa lalu diberikannya kepada Hamka pada tahun 1955. Kumpulan manuskrip itu kemudiannya disimpan di Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional Jakarta tetapi disebabkan manuskrip itu makin lama makin mereput maka satu dana disediakan oleh Koninklijk Instituut voor Taal-Land-en Volkenkunde yang berpusat di Leiden untuk menulis kembali naskhah tersebut. Pada tahun 1971, usaha menyalin semula manuskrip selesai dilakukan oleh Achjarnis SS dan filem mikronya disimpan di Leiden manakala salinannya diserahkan kepada Muzium Pusat Jakarta. Penterjemahan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia hanya selesai dilakukan pada 1 Mac 1975. Dengan adanya transliterasi ini, dapatlah kita menikmati hasil tulisan ulama besar abad ke-17 ini. Dari kumpulan manuskrip ini, dapatlah kita ketahui betapa Syeikh Yusuf al-Taj menguasai pelbagai cabang tariqat. Hal ini disebut dalam kitabnya yang berjudul Safinat al-Najah. Syeikh Yusuf menguasai tariqat seperti Khalwatiyyah, Naqsyabandiyyah, Syattariyyah, Dasukiyyah, Shadhiliyyah, Jistiyyah, Rifaiyyah, Aidrusiyyah, Ahmadiyyah, Suhrawardiyyah, Kabrutiyyah, Maduriyyah, Makhdumiyyah, Madyaniyyah, Kawabiyyah dan Ba'alawiyyah. Buku ini dikeluarkan oleh Penerbit Universiti Press (UIP) pada tahun 1997, 20 tahun selepas Prof Tudjimah selesai menulis buku ini. Amat berbaloi memiliki buku ini jika ingin melihat hasil karya ulama bertaraf antarabangsa ini!

No comments:

Post a Comment