Sunday, August 9, 2009

Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu - Prof Sayyid Muhammad Naquib al-AttasKulit luarnya dihiasi dengan khat yang sangat indah iaitu bermotifkan ayam jantan dengan maksud khatnya, Basmalah. Apa yang mengagumkan ialah khat ini dihasilkan oleh pengarangnya iaitu Sayyid Muhammad Naquib al-Attas, pemikir besar yang tidak asing lagi di negara kita dan juga di peringkat antarabangsa. Buku ini asalnya adalah syarahan pengukuhan perlantikan professor UKM tetapi kemudiannya atas inisiatif ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia), buku ini diterbit dan dijual dipasaran. ABIM mula menerbitkan buku ini untuk keluaran massa pada tahun 1984 setelah dua kali diterbit oleh Penerbit UKM. Buku yang ada pada saya ini adalah cetakan keempat yang dikeluarkan pada tahun 1990. Saya turut memiliki satu lagi buku ini yang diterbit selepas tahun tahun 1990 (saya tak ingat tahun bila, ada dekat rak buku saya, kena check balik). Mungkin buku ini dah termasuk dalam kategori klasik sebab susah nak dapat dipasaran. Penerbit UKM sudah tidak lagi mencetaknya tetapi menyediakan pautan untuk memuat turun buku ini, sila klik sini. Cuma ketika saya berkunjung ke Darul Fikir, saya ada terlihat dua tiga naskhah yang tinggal. Tempat lain tak pasti. Kalau tak silap saya, inilah syarahan perlantikan pertama yang julung-julung kali diadakan (merujuk kepada UKM). Dan ternyata Prof Syed Muhammad Naquib membuka ‘gelanggang syarahan’ dengan sangat bertenaga samada dari segi isi kandungannya mahupun dari segi khalayak yang mendengar syarahannya kerana dikatakan yang hadir pada tahun itu, bukanlah calang-calang orang. Ramai sarjana besar termasuk orientalis, menteri dan dua hadir pada hari syarahan tersebut sehingga dikatakan jumlah yang hadir mencecah ribuan orang. Maka bersesuaian sangatlah dengan status Sayyid Muhammad Naquib sebagai pemikir ulung dan bersesuaian jugalah beliau menjadi ‘pembuka syarah’ kepada siri-siri koleksi syarahan pengukuhan yang disampaikan oleh profesor-profesor UKM berikutnya. Apa pentingnya buku ini? Buku ini berusaha menjelaskan fakta keagungan umat Melayu-Islam yang sebenar, yang selama ini cuba diselewengkan oleh orientalis Barat dan para pengikut mereka. Sayyid Muhammad Naquib menyangkal teori sarjana Barat tentang kegemilangan tamadun Islam di Asia Tenggara. Apa yang menarik ialah Sayyid Muhammad Naquib mengadakan penelitian yang cukup mendalam bagi melenyapkan segala penyelewengan dan teori-teori songsang Barat. Untuk berbuat demikian, Sayyid Muhammad Naquib terlebih dahulu menguasai ilmu-ilmu Islam dan juga teori-teori Barat. Beliau mengkaji naskhah-naskhah tradisi Islam yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh besar Islam seperti Ibn Arabi, al-Jili, al-Hallaj, al-Ghazali, Rumi Jami’, Iraqi’, al-Sarraj, al-Hujwiri, al-Jurjani, al-Kalabadhi dan tokoh besar Alam Melayu seperti Hamzah Fansuri, Shamsuddin Sumatrani, Abdur Rauf Singkel dan Nuruddin al-Raniri. Pada masa yang sama, beliau juga turut mentelaah karya-karya yang dihasilkan oleh sarjana Barat R.A Kern, T.W. Arnold, A.H. Hill, Snouck Hurgronje, Drewes, Vlekke, H.Pirenne, F.Stern dan ramai lagi. Setelah menguasai kedua-dua bidang tesebut maka barulah beliau menggagaskan ideanya dan tidak hairanlah jika idea yang digagaskan itu mendapat perhatian meluas dikalangan sarjana besar termasuklah orientalis kerana beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam kedua-dua bidang itu. Tentang isi kandungan buku ini, izinkan saya memetik intro Prof Sayyid Muhammad Naquib. Katanya,
“Bahawa sesungguhnya syarahan ini bertujuan untuk memajukan satu renungan ilmiah yang luas mengenai peristiwa peradaban dalam sejarah Kepulauan Melayu-Indonesia.” (rujuk mukasurat 3)
Tentang bagaimana Sayyid Muhammad Naquib mematahkan hujah sarjana Barat, beliau menulis seperti berikut,
“Beberapa teori yang benar-benar serius mengenai tersebarnya Islam di Kepulauan Melayu-Indonesia telah dimajukan oleh sarjana-sarjana Belanda seperti Schrieke dan Van Leur beberapa puluh tahun yang lalu. Akan tetapi perbandingan yang telah diusulkan oleh Schrieke mengenai tersebarnya Islam dengan tersebarnya agama Hindu di daerah Kepulauan ini tiada dapat diterima sebagai benar-benar sah atau memuaskan syarat-syarat pemikiran ilmiah. Pandangan sarjana Belanda membesar-besarkan peranan agama Kristian dan pengaruh penjajahan Barat dalam sejarah tersebarnya Islam, disertai dengan perbandingan dan kesejajaran gaya sejarah yang kononnya terdapat antara Islam dan agama Hindu itu, sebagaimana telah disebut tadi - dan nanti akan dijelaskan lagi - tiada berdasarkan fakta-fakta yang kukuh atau pemikiran ilmiah yang sihat…..” rujuk mukasurat 17-18
Lalu disebut oleh Sayyid Muhammad Naquib seperti berikut,
“Tidak dapat diingkarkan bahawa sifat risalah-risalah Islam yang banyak terdapat di daerah Kepulauan Melayu-Indonesia dahulu menggambarkan sebahagian besar dari isinya itu mengandung unsure-unsur metafizika ilmu tasawwuf yang telah mencapai nilaian luhur dalam sejarah pemikiran serta metafizika dunia. Bahawa sesungguhnya ilmu tasawwuf itu mengikut pandangan Islam sendiri, tiada lain dari falsafah Islam yang tulen. Risalah-risalah yang mempunyai nilai rasionalisme dan semangat keagamaan yang luhur itu tidak dapat kita bandingkan dengan tulisan-tulisan yang terdapat sastera Melayu-Jawa zaman Hindu-Buddha yang hampir-hampir hampa dalam perbendaharaan akliah. Jiwa masyarakat Melayu-Indonesia mulai mengalami penghidupan baru dengan mengalirnya unsur-unsur ini dalam nadinya, laksana raksa menjulang tinggi tersentuh sinaran suria baru!....”
Memang dahsyat sungguh huraian Sayyid Muhammad Naquib dalam buku yang asalnya syarahan ini. Isinya padat, tajam dan diselang-seli dengan gaya bahasa yang sangat tinggi. Memang agak sukar juga untuk menghabiskan buku yang mempunyai gaya bahasa dan isi ilmiah yang sebegini tinggi tapi jika sudah mendapat kata kuncinya, tidak ada masalah untuk menghabiskannya. Buku ini kalau tak silap saya pernah dijadikan teks utama di Institut Bahasa dan Kesusasteraan Melayu di UKM. Saya ingat lagi kata guru saya, Dato Siddiq Fadzil. Katanya, beliau mengajar dan mengkhatam buku ini sehingga lunyai ditapak tangannya. Hebat sungguh penangan buku ini.

No comments:

Post a Comment