Monday, August 10, 2009

Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam - Sayyid Muhammad Naquib al-Attas


Buku ini sangatlah ‘berat’. Nasib baik tak botak kepala baca buku ni. Saya pun bukannya reti sangat nak ulas buku ni sebab bahasanya dan isi kandungannya terlalu tinggi. Apa yang boleh saya simpulkan ialah seperti berikut;
1. Worldview Islam adalah pandangan Islam tentang realiti dan kebenaran yang boleh ‘dilihat’ dengan mata hati kita dan menjelaskan haqiqat wujud. Disebabkan apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang mutlak maka worldview Islam bererti pandangan Islam tentang wujud (ru’yaat al-Islam lil-wujud).
2. Elemen asas bagi worldview Islam terlalu banyak dan ia merupakan jalinan konsep-konsep yang tak terpisah. Antaranya ialah1) Konsep tentang haqiqat Tuhan, 2) Konsep tentang Wahyu (al-Qur’an), 3) Konsep tentang penciptaan, 4) Konsep tentang haqiqat kejiwaan manusia, 5) Konsep tentang ilmu, 6) Konsep tentang agama, 7) Konsep tentang kebebasan, 8) Konsep tentang nilai dan kebajikan, 9) Konsep tentang kebahagiaan.
3. Konsep penting sebagai elemen pandangan hidup Islam. Konsep-konsep ini semua saling berkaitan antara satu sama lain membentuk sebuah struktur konsep yang sistemik.
4. Konsep menurut Prof Sayyid Muhammad Naquib amat berguna untuk mentafsirkan makna kebenaran (truth) dan realiti (reality).
5. Dalam studi keagamaan moden (modern study of religion) istilah worldview secara umum merujuk kepada agama dan ideologi, termasuklah ideologi sekular tetapi dalam Islam, worldview merujuk kepada makna realiti yang lebih luas.
6. Dalam Islam, Realiti dan Kebenaran bukanlah semata-mata fikiran tentang alam fizikal dan keterlibatan manusia dalam sejarah, sosial, politik dan budaya sebagaimana yang ada dalam konsep Barat sekular mengenai dunia, yang dibatasi kepada dunia yang dapat dilihat. Realiti dan kebenaran didasarkan kepada dunia yang nampak dan tidak nampak; mencakup dunia dan akhirat, dimana aspek dunia harus dikaitkan dengan aspek akhirat, dan aspek akhirat memiliki signifikan yang terakhir dan final.
Buku ini dikeluarkan oleh ISTAC. Cetakan pertamanya ialah pada tahun 1995

No comments:

Post a Comment