Sunday, August 9, 2009

Ma'na Kebahagiaan dan Pengalamannya dalam Islam - Sayyid Muhammad Naquib al-Attas


Satu lagi buah tangan Prof Sayyid Muhammad Naquib al-Attas yang patut ada dalam koleksi ialah bukunya yang bertajuk Ma’na Kebahagiaan dan Pengalamannya dalam Islam. Buku ini diterbit oleh ISTAC pada tahun 2002 buat kali pertama. Asalnya buku ini ditulis dalam Bahasa Inggeris tetapi kemudiannya diterjemah oleh anak muridnya iaitu Dr Muhammad Zainiy Uthman sehinggalah terhasilnya buku yang ada pada tangan saya ini. Dr Zainiy turut memuatkan pengenalan kepada terjemahan dan juga riwayat ringkas Prof Sayyid Muhammad Naquib dalam buku ini. Saya benar-benar menghargai usaha penterjemahan sebegini kerana bukan mudah hendak memahami gaya bahasa Prof Sayyid Muhammad Naquib dalam bahasa Inggeris yang sangat tinggi. Bahkan dalam Bahasa Melayunya pun, terpaksa merangkak-rangkak membacanya. Kalau tak dapat kata kunci mau tersadai buku-buku sebegini kat rak buku je. Tulisan Sayyid Muhammad Naquib dalam buku ini hanya setebal 46 mukasurat tetapi apabila ditambah dengan pengenalan dan riwayat ringkas, jumlah keseluruhan mukasurat buku ini hampir mencecah 90 mukasurat. Walaupun hanya 46 mukasurat, hendak menghabiskan isi kandungannya bukanlah satu perkara yang mudah. Saya sendiri pun berulangkali juga membacanya tetapi banyak tersangkut kat tengah jalan sehinggalah apabila saya memahami intipatinya barulah berjaya menghabiskannya. Untuk penulisan buku ini, Prof banyak merujuk kepada karya-karya lama seperti karya Imam al-Ghazali, Ibn Sina dan Aristotle. Prof turut merujuk satu buku tulisan Mortimer Adler yang bertajuk Reforming Education dimana buku ini ada diterjemah oleh DBP ( saya juga ada memiliki buku ini). Tapi pada pandangan saya, untuk penulisan buku ini, karya Imam al-Ghazali-lah yang paling banyak dirujuk oleh Prof seperti Ihya’ Ulumuddin, Ma’arij al-Quds fi Madarij Ma’rifat al-Nafs dan Mizan al-Amal selain dari buku-buku yang ditulisnya sendiri seperti Islam and the Philosophy of Science, Islam and Secularism, Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul dan On Quiddity and Essence.
Prof Sayyid Muhammad sentiasa memberi definisi yang tepat tentang sesuatu tema besar. Sama seperti ma’na ilmu, Prof turut memberikan definisi kebahagiaan yang sangat tepat pada pandangan saya. Katanya,
Kebahagiaan (sa’adah), lawan kepada kesengsaraan (shaqawah), dan sebagaimana yang dialami dan disedari oleh mereka yang benar-benar menyerah diri kepada Tuhan dan menurut perintah-Nya, bukanlah sendirinya suatu tujuan akhir, ya’ni suatu tujuan yang berakhir dengan kebahagiaan itu sendiri, kerana kebaikan yang terala di dunia ini adalah cinta kepada Tuhan. Kebahagiaan yang berkekalan dalam kehidupan tidak merujuk kepada pihak jasmani atau zahir insan, tidak kepada diri hayawani dan badan insan sahaja; ia bukanlah suatu keadaan zihni (mental) semata-mata, atau perasaan yang mempunyai hujung-pangkal (ya’ni yang bermula dan berakhir) dan bukanlah ia bersenang-senang atau hiburan. Kebahagiaan yang berkekalan didunia melibatkan keyakinan kepada Kebenaran Terakhir dan penunaian segala perbuatan yang bersesuaian dengan keyakinan itu. Keyakinan adalah suatu keadaan yang kekal dalam kesedaran yang menjadi fitrah kepada sesuatu yang kekal dalam diri insan, dan ia dicerapi oleh anggota pengenalan bersifat ruhani yang dinamakan hati (qalb). Ialah ketenangan dan ketenteraman dan keselamatan hati (tuma’ninah): ialah pengenalan (ma’rifah) dan pengenalan ini ialah iman. Ia itu ilmu pengenalan tentang Tuhan sebagaimana Ia memperikan Diri-Nya dalam wahyu (al-Quran); ia juga melibatkan seseorang itu mengenal tempatnya yang hak dan betul dalam rencana alam ciptaan ini dan pertaliannya yang patut dengan Penciptanya diikuti dengan amal ibadah yang difardukan bersesuaian dengan ma’rifah itu hingga menghasilkan keadilan (‘adl). Hanya sanya dengan ma’rifah yang sedemikian itulah dapat cinta kepada Tuhan dicapai dalam kehidupan di dunia ini. (rujuk mukasurat 42 dan 43).
Untuk mendapat rasa nikmat menghayati kandungannya, silalah jadikan buku ini sebagai koleksi peribadi.

No comments:

Post a Comment