Friday, July 31, 2009

Risalah untuk Kaum Muslimin - Syed Muhammad Naquib al-Attas
Buku ini dikeluarkan pada tahun 2001 oleh Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (lebih dikenali dengan nama ISTAC) tetapi baru dua tahun lepas saya memilikinya. Buku pertama yang saya baca yang ditulis oleh pengarang ini ialah Islam dan Secularism. Dan kini, hampir semua buku yang ditulis oleh pengarang ini telah pun saya miliki. Apa pun untuk memahami setiap isi dalam buku-bukunya, baca sekali tidak memadai. Itu pandangan peribadi saya. Sebabnya ialah dengan gaya bahasanya yang sangat tinggi sukar bagi para pembaca macam saya (yang hanya pandai berbahasa rojak) memahami inti pati kandungan dan maksud yang hendak disampaikan. Terlalu mendalam. Selain itu, ayatnya juga panjang-panjang sehinggakan sahabat saya pernah berkata, boleh dikira berapa titiknya (noktah) dalam satu halaman. Bukunya yang saya rasa paling susah nak faham ialah Prolegomena to the Metaphysics of Islam yang dikeluarkan pada tahun 1995. Tinggi sungguh bahasanya. Walaubagaimanapun, mesej yang hendak disampaikan dalam kebanyakan karyanya adalah sama iaitu tentang faham agama, keadilan, kebebasan, akhlak dan amalannya, ilmu, kemajuan, krisis identiti dan akal. Penulisnya, Syed Muhammad Naquib al-Attas adalah mahaguru dalam pemikiran Islam yang sangat terkenal samada di peringkat tanahair mahupun antarabangsa. Beliau juga adalah guru kepada guru saya iaitu Dato' Dr Siddiq Fadzil. Teringat kata guru saya ketika beliau menuntut dibawah mahaguru besar itu. Pada masa itu beliau sedang menyiapkan tesis peringkat siswasah dan berada dibawah seliaan Prof Dr. Syed Muhammad Naquib. Kata guru saya, kalau nak jumpa dia kena datang waktu malam. Lazimnya berlanjutan hingga tengah malam. Kalau mahaguru besar itu ada sesuatu yang hendak disampaikan maka ia mungkin berlanjutan sehingga ke awal pagi. Pada ketika itu, Prof Dr Syed Muhammad Naquib tinggal di Petaling Jaya. Kata guru saya, idea-idea atau gagasan-gagasan yang ditulis dalam buku itu (dan kebanyakan buku yang ditulis oleh Syed Muhammad Naquib) sebenarnya sudah lama bermain di kepalanya. Tiap kali beliau berjumpa dengan gurunya itu pasti ada disebut atau disentuh perkara yang sama. Ini diperkuatkan sendiri oleh mahaguru besar ini yang menyebut di bahagian Prakata dalam buku Risalah ini bahawa beliau memang telah menggagas idea-idea ini sejak dari tahun 1973 lagi! Bermakna telah lebih hampir 30 tahun beliau bercakap tentang perkara ini dan nampaknya masih relevan hingga ke hari ini. Buku Risalah ini membincangkan isu yang sangat besar ditujukan kepada kelompok yang besar dan bersesuaianlah dengan kedudukannya sebagai mahaguru besar. Kepincangan yang beliau kesan dalam masyarakat Islam segera beliau lontarkan dalam karyanya lalu ditujukan kepada seluruh masyarakat Islam. Beliau berhak berbuat begitu kerana ketokohannya diiktiraf diperingkat antarabangsa. Saya teringat kata seorang lagi guru saya, Ustaz Khalif (kini Dr.). Katanya, beliau adalah orang besar (merujuk kepada Prof Syed Muhammad Naquib), jadi beliau memang berhak untuk bercakap tentang isu-isu yang besar. Seperti yang disebut oleh Prof Syed Muhammad Naquib dalam Risalahnya, Ini disebabkan oleh perasaan saya dewasa itu bahawa banyak perkara yang dihurai serta dibincangkan dalam Risalah ini bukan sahaja penting bagi bangsa kita, bahkan bagi Kaum Muslimin sedunia, kerana permasalahan yang terhurai dalamnya itu mengenai masalah kekeliruan mendalam yang sama sedang dideritai oleh Kaum Muslimin di merata dunia.
Mahaguru besar ini kemudiannya melontarkan persoalan yang melanda umat Islam. Katanya, Kau telah bertanya apakah ma'na Islam bagi kaum Muslimin dewasa ini: adakah Islam itu sesuai untuk zaman aneka-rupa yang sedang kita tempuh ini?: tiadakah patut Islam pun harus mengalami perubahan seperti yang dialami oleh agama-agama lain di dunia? Lalu jawabnya: Islam itu iaitu pada hakikat batinnya dengan kesuciannya dan kemurniannya dan keluhurannya dan keagungannya tetap sama Islam jua, tiada tersentuh oleh pencabulan masa dan kekaburan atau perubahan seperti yang telah berlaku pada agama-agama dan falsafah-falsafah lain. Oleh kerana Islam itu hakikat yang sebenarnya maka tiadalah dapat dia dipalsukan atau dirobah-ganti dan ditokok-tambah oleh akal insani atau oleh gejala-gejala peredaran masa dan sejarah (rujuk mukasurat 5).
Masalah pokok bagi kita sebagai umat Islam kata Prof Syed Muhammad Naquib ialah disebabkan lalai, jahil dan keliru. Katanya, Jadi kealpaan, kejahilan dan kekeliruan mengenai hakikat Islam itulah yang merupakan pokok bagi kita dan kealpaan, kejahilan dan kekeliruan itu timbul akibat kesilapan, atau kekurangan atau kehampaan ilmu (rujuk mukasurat 126).
Prof Syed Muhammad Naquib turut menyentuh isu kebudayaan Barat yang telah lenyap nilai agamanya. Katanya, Sesungguhnya Kebudayaan Barat telah sejak dahulu kala menceraikan agama dari kehidupan sehari-hari dan hanya memeluk tradisi atau perbendaharaan adat yang diwarisi berturun-temurun, kesenian, falsafah dan ilmu pengetahuan sains dan teknologi sebagai dasar hidup mereka (rujuk mukasurat 22). Justeru, umat Islam perlu sentiasa berwaspada dan tidak terperangkap atau tertipu dengan faham Barat sebegini. Banyak lagi perkara penting yang dihuraikan oleh Profesor Syed Muhammad Naquib dalam buku ini. Amat wajar bagi kita membaca dan memahaminya. Untuk mendapatkan buku ini, layari laman web ISTAC.

No comments:

Post a Comment