Tuesday, October 19, 2010

Syeikh Abdul Qadir Al–Mandili (1910–1965): Biografi dan Pendidikan Akhlak
Kalau tak silap saya, buku ini saya beli di Pesta Buku Antarabangsa dua tahun lepas. Tajuk buku ini menjadi daya tarikan utama. Sebaik ternampak buku ini, tanpa berfikir panjang terus saya sambar satu. Buku ini ditulis oleh Prof Madya Dr Ramli Awang yang merupakan salah seorang tenaga pengajar di Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Satu lagi buku tulisan beliau yang berada dalam simpanan saya ialah buku yang berjudul Perkembangan Institusi Pondok Di Nusantara: Pengaruhnya Di Negeri Kedah. Buku ini berbentuk monograf yang diterbitkan oleh Penerbit UTM pada tahun 2006. Syeikh Abdul Qadir al-Mandili merupakan seorang ulama besar Alam Melayu yang pernah menjadi guru di Masjidil Haram. Sumbangannya sangat besar kerana beliau bukan sahaja mengajar tetapi turut mengarang sejumlah kitab. Dalam buku biografi yang setebal 298 mukasurat ini, penulisnya telah membahagikan isi kandungannya kepada dua tema utama iaitu pertama, riwayat hidup Syeikh Abdul Qadir al-Mandili dan kedua, pendidikan akhlak menurut perspektif al-Mandili. Penulis telah memperincikan pendidikan akhlak yang meliputi akhlak batiniah tercela (madhmumah) seperti marah, dengki, cintakan kemegahan, cintakan dunia, takbur, ujub, bakhil serta riyak dan terapi dan akhlak terpuji (mahmudah) yang menjadi teras kepada kehidupan yang tidak seharusnya luput dari amalan umat Islam seperti taubat, takutkan Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasihkan Allah serta reda dengan qada’ Allah Taala. Penulis turut memasukkan kaedah terapi untuk akhlak batiniah tercela dan pemeliharaan anggota lahiriah. Dalam Bab 7 (semuanya ada 8 bab), penulis menyertakan analisis metode al-Mandili dalam memahami akhlak. Ini termasuklah hubungan pemikiran akhlak al-Mandili dengan Imam al-Ghazali dan juga konsep takhalli dan tajalli. Buku ini dijual dengan harga RM35. Amat sesuai untuk bacaan semua peringkat masyarakat khususnya mahasiswa, para pendidik, ibu bapa dan individu yang ingin membentuk peribadi serta generasi masa depan berakhlak mulia.