Monday, August 10, 2009

Islam and Secularism - Sayyid Muhammad Naquib al-Attas


Inilah buku pertama yang mengenalkan saya kepada pemikir besar tanahair ini. Sejak dari itu, saya terus mengumpul apa sahaja bahan atau teks yang berkaitan dengan tokoh besar ini. Buku ini dicetak buat pertama kali pada tahun 1978 dan kemudiannya dicetak sekali lagi pada tahun 1993. Buku yang menjadi koleksi saya adalah merupakan cetakan yang kedua. Secara jujur saya katakan bahawa setakat pembacaan saya sehingga kini, tokoh yang membahas istilah sekularisme dengan begitu terperinci tidak lain tidak bukan ialah penulis buku ini iaitu Sayyid Muhammad Naquib al-Attas. Prof Sayyid Muhammad Naquib al-Attas memulakan kajian terhadap istilah ini dari asal-usul istilah ini iaitu dari bahasa Latin yang menjadi sumber kepada bahasa Inggeris itu sendiri. Menurut Prof Sayyid Muhammad Naquib, istilah Inggeris secular berasal dari bahasa Latin saeculum yang mempunyai pengertian masa (time) dan tempat atau kedudukan (location). Saeculum pula bererti masakini di sini, yang mana masakini bererti masa sekarang, dan di sini pula bermaksud kepada di dunia ini. Jadi faham sekular, menurut Prof Sayyid Muhammad Naquib adalah merujuk kepada makna dan faham "kedisinikinian". Fuh, hebat sungguh pemikir besar apabila memunculkan istilah kedisinikinian. Memang tak terpikir langsung dalam benak kepala saya sebelum membaca buku ini tentang adanya istilah ini. Menurut Prof Sayyid Muhammad Naquib, proses sekularisasi yang berlaku dalam alam fikiran seseorang, dan kesannya terhadap masyarakat, berjalan menerusi tiga komponen terpadu, iaitu: disenchantment of nature (alam dikosongkan dari semua makna spiritual), desacralization of politics (politik tidaklah sakral) dan deconsecration of values (penyingkiran nilai-nilai agama dari kehidupan). Bagi manusia yang berfaham sekular, tidak ada ‘nanti’ (hari akhirat) dan tidak ada ‘sana’ (kehidupan ukhrawi) dalam akal fikiran mereka. Menurut mereka yang wujud hanyalah alam fizikal dan dengan demikian mereka menolak realiti-realiti metafizik. Ini bertentangan dengan world-view Islami yang meliputi segala kewujudan alam syahadah dan alam ghaib, alam tabi’i dan alam metafizik yang dapat dilihat dengan mata inderawi dan tampak pada pandangan a’kli-nurani. Oleh sebab itulah, Prof Sayyid Muhammad Naquib mendefinisikan world-view Islami sebagai ru’yat al-Islam li al-wujud. Selanjutnya, Prof Sayyid Muhammad Naquib melihat bahawa sekularisme itu adalah musuh dan penentang Islam, kerana faham ini berusaha untuk menghapuskan semua nilai secara total, termasuk nilai Islam. Disinilah letaknya betapa melampau atau ekstrimnya faham sekularisme dan sekularisasi. Bahaya faham sekularisme dan faham sekularisasi, serta proses-prosesnya, sama ada diperingkat individu ataupun masyarakat ataupun negara sepatutnya menjadikan kita lebih berhati-hati dengan pelbagai lagi faham-faham yang sebenarnya sudah lama menggejala tetapi diubah istilahnya agar kelihatan relevan dengan perkembangan semasa.

No comments:

Post a Comment