Monday, August 24, 2009

Lathaif al-Minan Rahasia yang Maha Indah – Ibn AthaillahKitab ini baru sahaja saya miliki hujung minggu yang lalu. Daya tarikan utamanya sudah tentulah pengarangnya iaitu Ibn Athaillah, tokoh besar Islam abad ke-7 Hijriyyah. Selain dari kitab al-Hikam yang tersebar keseluruh dunia, satu lagi kitab besar beliau yang tidak kurang pentingnya ialah Lathaif al-Minan, kitab yang baru saya miliki ini. Sama seperti al-Hikam, kitab ini berisi untaian kata-kata yang sangat indah gaya bahasanya. Kitab ini turut membicarakan hal-hal yang sangat penting dalam bidang tasawwuf seperti pemahaman tentang makna wali dan kewalian, ucapan ahli haqiqat dan makna-makna tentang haqiqat, maqamat dan perkara-perkara lain yang seputar dengannya. Seperti kata Asy-Syeikh Dr Abdul Halim Mahmud yang turut memberi kata pengantar dalam kitab ini, “Gaya bahasa buku ini terasa sangat indah dan materinya teramat berharga – memancarkan sisi ruhani yang menjadi ciri khas tulisan para wali Allah. Dengan melihat para wali Allah, kita akan teringat kepada Allah. Dengan membaca karya-karya mereka, kita akan dituntun dan dibimbing menuju Allah.” Apa istimewanya kitab ini? Istimewanya kitab ini terletak pada kekuatan tulisan Ibn Athaillah dalam mengisahkan perjalanan hidup dan pandangan-pandangan dua tokoh besar Islam yang telah mencapai puncak ketinggian ruhani serta banyak mempengaruhi corak hidupnya iaitu Imam Besar Abu Hasan al-Syadzili dan Imam Besar Abu al-Abbas al-Mursi. Setelah dimulakan dengan kata pengantar, kitab ini diserikan dengan munajat Ibn Athaillah dengan gaya bahasa yang sangat indah dan terserap kedalam jiwa jika benar-benar menghayatinya. Bahagian-bahagian yang menarik dalam kitab ini sudah pastilah kisah-kisah imam besar yakni Imam Abu Hasan dan Imam Abu al-Abbas yang digarap dengan kemas oleh Ibn Athaillah. Antara kisah yang terkandung dalam kitab ini berbunyi begini,
Syeikh Abu al-Abbas ra berkata: ‘Dimasa mudaku, ketika aku baru tiba di Tunisia dari Mursi, aku mendengar cerita tentang Syeikh Abu al-Hasan al-Syadzili ra. Kemudian seseorang mengajakku, “Mahukah kau pergi bersamaku menjumpainya?” Aku menjawab, “Tunggu, aku ingin solat istikharah dulu.” Selepas solat, aku tertidur dan bermimpi naik ke puncak gunung. Setibanya di puncak kulihat seorang lelaki berjubah biru sedang duduk diapit dua lelaki. Aku menatapnya. Ia berkata,”Kau telah menemukan khalifah zaman ini.” Esoknya, setelah solat Subuh, orang yang mengajakku mengunjungi Syeikh Abu al-Hasan datang lagi. Aku merasa sangat gembira melihatnya. Segera kami pergi menjumpai Syeikh Abu al-Hasan. Ketika bertemu, kulihat wajahnya seperti orang yang kulihat di puncak gunung. Aku takjub. Ia berkata, “Kau telah menemukan khlaifah zaman ini. Siapa namau?” Kusebutkan nama dan nasabku. Ia kemudian berkata, “Aku telah mengenalmu sejak sepuluh tahun yang lalu.” (Rujuk mukasurat 130-131)
Cerita seterusnya,
Syeikh Abu al-Abbas ra bercerita, “Aku bersama Abu al-Hasan di Qairawan. Saat itu bulan Ramadhan, hari Jumaat malam ke-27. Syeikh pergi ke Masjid Agung dan aku ikut bersamanya. Ketika Syeikh Abu al-Hasan masuk mengenakan pakaian ihram, aku melihat para wali berjejal menghampirinya bagaikan lalat mengitari madu. Menjelang pagi, tatkala keluar dari masjid, Syeikh Abu al-Hasan berkata, “Tadi malam adalah malam yang agung, Laylatul Qadr. Aku melihat Rasulullah saw berkata kepadaku, “ Wahai Ali, sucikan pakaianmu dari kotoran, nescaya kau akan memperoleh pertolongan Allah swt pada setiap hembusan nafas!” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pakaianku itu?” Rasulullah saw menjawab, “Ketahuilah Allah swt telah menganugerahkan kepadamu lima pakaian: mahabbah (cinta), makrifat, tauhid, iman dan Islam. Siapa yang mencintai Allah, segala suatu ringan baginya. Siapa yang mengenal Allah, segala sesuatu terasa kecil baginya. Siapa yang mengesakan Allah, ia takkan menyekutukan-Nya. Siapa yang beriman kepada Allah, ia akan merasa aman dari segala sesuatu. Dan siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maksiatnya pasti berkurang. Kendatipun tergelincir ke dalam maksiat, segera ia meminta ampunan kepada-Nya. Jika ia meminta ampun, pasti Dia mengampuninya.” Ketika itu barulah aku memahami firman Allah swt, “Dan pakaianmu hendaknya kamu bersihkan!” (Rujuk mukasurat 127-128)

Tentang kesaksian Syeikh Abu Hasan dan para wali Allah terhadap keistimewaan Syeikh Abu al-Abbas, Ibn Athaillah menuliskan kisah-kisahnya seperti berikut,
Aku mendengar cerita bahawa Syeikh Abu al-Hasan al-Syadzili pernah berkata, “Abu al-Abbas adalah mentari, sementara Abdul Hakim adalah bulan.” Abdul Hakim adalah wali besar murid Syeikh Abu al-Hasan. (rujuk mukasurat 148)
Kisah lain pula seperti berikut,
Seorang sahabatku berkata, “Di kota Qus, aku berguru kepada Syeikh Abu Abdullah al-Bija’i, murid Syeikh Abu al-Hasan al-Syadzili ra. Suatu ketika aku menghadapi sebuah persoalan. Kemudian aku bertanya kepada guruku. Ia berkata, “Ini bukan bahagianku. Jika Allah mempertemukanmu dengan Syeikh Abu al-Abbas ra, ia akan memberimu jawaban yang kau inginkan.” Ia melanjutkan, “Aku bermimpi di hadapanku ada sebuah piring berisi kurma dan tepung putih. Kemudian aku memakannya. Lalu aku mendengar suara, ‘Ini orang besar yang kau cari-cari. Saat tiba waktunya, ia akan membawa banyak ilmu.’ Ketika Syeikh Abu al-Abbas tiba di kota Qus, aku segera menemuinya dan kutanyakan mimpi yang kualami kepadanya. Ia menjawab, ‘Ingatlah kurma dan tepung putih yang kau makan ketika itu. Akulah tepung putih itu.’” (rujuk mukasurat 154)
Kitab ini turut mengandungi zikir, doa dan hizib Syeikh Abu al-Abbas dan Syeikh Abu al-Hassan. Ianya bermula dari mukasurat 308 hingga 365.
Kitab yang berada dalam koleksi saya ini adalah merupakan terjemahan hasil usaha saudara Fauzi Faisal Bahreisy. Adakah si penterjemah ini mempunyai hubungan dengan pengarang terkenal di Indonesia iaitu Haji Salim Bahreisy, saya tidak pasti. Ianya diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta yang berpusat di Jakarta.

1 comment: