Tuesday, August 11, 2009

Pancaran Nur Doa dan Zikir ahli Akhyar - al-Muhaddith Prof Dr Sayyid Muhammad Ibn 'Alawi al-Maliki al-Hasani
Kitab ini ditulis oleh ulama besar yang lahir di Makkah al-Mukarramah pada 1946 M dan meninggal dunia juga di Makkah al-Mukarramah pada tahun 2004 M. Beliau adalah merupakan guru utama kepada Syeikh Muhammad Fuad Kamaluddin al-Maliki, ahli Majlis Fatwa Negeri Sembilan dan Penasihat Yayasan Sofa yang telah menterjemah kitab ini ke dalam Bahasa Melayu. Asal tajuk buku ini ialah Khulasah Syawariq al-Anwar min Ad'iyah al-Saadah al-Akhyar. Prof Dr Sayyid Muhammad ibn 'Alawi al-Maliki telah memberi keizinan kepada Syeikh Muhammad Fuad untuk menterjemah, mencetak dan menyebarkannya seperti yang disebut pada halaman Terjemahan di mukasurat xviii. Katanya,
Saya mengizinkan ke hadhrat Syeikh Muhammad Fuad Kamaluddin al-Maliki untuk menterjemahkan aurad-aurad ini, mencetak dan menyebarkannya.
Ditandatangani oleh Prof Dr Sayyid Muhammad ibn 'Alawi al-Maliki pada 15/10/1423 H.
Kitab yang setebal 616 mukasurat ini mengandungi sejumlah zikir dari hadith-hadith Nabi saw, wirid-wirid, hizib-hizib dan salawat yang masyhur lagi ma'thur daripada ulama salaf. Antara amalan yang disebut dalam kitab ini yang sangat-sangat digalakkan untuk dikerjakan setiap hari yakni kalau boleh jangan langsung meninggalkannya (sebab itu dalam kitab ini dicatat perkataan Jangan Tinggalkan) ialah melakukan zikir selepas solat termasuklah membaca ayat al-Kursi, membaca ayat terakhir surah al-Taubah, tasbih, tahmid dan tahlil (rujuk kitab untuk keterangan lanjut); bacaan tambahan selepas solat maghrib dan subuh (rujuk kitab untuk keterangan lanjut); solat istikharah, melazimi membaca surah al-Ikhlas dan Mu'awwizatain (al-Falaq dan al-Nas); solat dua raka'at setelah wudhu', solat dhuha, bersalawat ke atas Nabi saw; menjaga dan mengekalkan solat malam walau sekadar dua rakaat; membaca al-Quran; menjaga berterusan membaca istighfar; membaca surah al-Mulk setiap malam; solat sunat Fajar dua raka'at; solat sunat empat raka'at sebelum solat fardhu Zohor dan selepasnya; solat sunat empat raka'at sebelum solat fardhu Asar; solat sunat dua hingga enam raka'at selepas solat fardhu Maghrib; membaca Asma' al-Husna; solat hajat dan banyak lagi. Amat besar hikmah dan fadhilatnya apabila mengerjakan amalan-amalan yang disebut diatas (ada dicatat dalam kitab ini) dan atas sebab itulah maka kita disarankan agar mengerjakannya setiap hari. Kitab ini diijazahkan oleh Syeikh ketika sambutan malam Nisfu Sya'aban yang lepas.

No comments:

Post a Comment