Monday, November 2, 2009

Ringkasan Nurul Yaqin Sejarah (Sirah) Saiyidil Mursalin dalam Bahasa Melayu

Kali terakhir kitab ini dicetak ialah kira-kira 34 tahun yang lalu tetapi ia masih lagi boleh didapati di pasaran kitab. Saya membelinya disebuah toko kitab di Taiping kira-kira dua tahun lepas dengan harga RM5. Kitab ini disusun oleh seorang pengarang hebat satu masa dahulu. Beliau ialah al-Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Beliau banyak menulis kitab. Kitab-kitabnya yang sehingga kini menjadi teks pengajian di surau dan masjid khususnya disebelah utara Semenanjung ialah Tafsir al-Quranul Hakim dan Syarah Hadith 40. Berbalik kepada kitab Nurul Yaqin ini, isi kandungannya adalah berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad saw. al-Ustaz menyusun kitab ini setelah menterjemahkannya secara bebas dari kitab asalnya yang bertajuk khulasah Nurul Yaqin oleh al-Ustaz Umar Abdul Jabbar yang telah diringkaskan dari kitab yang bernama Nurul Yaqin karangan almarhum as-Syeikh Muhammad al-Khudri, pemeriksa di Kementerian Waqaf merangkap pensyarah dalam bahagian tarikh Islam di Perguruan Tinggi Mesir. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah al-Haj Abdullah bin Muhammad Nuruddin al-Rawi dan dicetak oleh The United Press. Kedua-dua syarikat ini berpangkalan di Pulau Pinang. Cetakan pertama pada tahun 1961, cetakan kedua (setelah diperbaiki) pada tahun 1964 dan cetakan ketiga ialah pada tahu 1975. Tentang isi kandungannya, al-Ustaz menyusun kepadanya tiga bahagian iaitu
Bahagian 1: Mulai dari hidup Rasulullah saw hingga tahun yang pertama daripada hijrahnya dari mukasurat 1 hingga 61
Bahagian 2: Mulai dari tahun yang pertama dari hijrah hingga perdamaian Hudaibiyah dari mukasurat 62 hingga 115
Bahagian 3: Mulai dari perdamaian Hudaibiyah hinga wafatnya Rasul dari mukasurat 116 hingga 170
Buku ini menggunakan pendekatan huraian dan pertanyaan. al-Ustaz menghuraikan sesuatu peristiwa terlebih dahulu sebelum ditutup dengan pertanyaan. Ianya mungkin bertujuan untuk meningkatkan daya kefahaman. Mungkin ini satu-satunya kitab sejarah tulisan almarhum Ustaz Mustafa yang boleh didapati di pasaran. Kitab-kitab sejarahnya yang lain terlalu sukar untuk ditemui atau mungkin sudah tiada langsung dijual di pasaran.

No comments:

Post a Comment