Saturday, November 28, 2009

Buah dari Pohon Cahaya - Badiuzzaman Said Nursi

Buku bersaiz saku ini adalah merupakan nukilan ulama besar yang berasal dari Turki iaitu Badiuzzaman Said Nursi. Beliau hidup antara tahun 1870-an hingga 1960-an. Beliau sangat alim dan disebabkan ilmunya yang meluas itulah maka beliau telah digelar Badiuzzaman yang bermaksud Keindahan Masa. Kitabnya yang paling agung berjudul Risalah an-Nur yang tebalnya mencecah 6000 halaman. Buku kecil ini pula adalah rangkaian saripati dari karya agung tersebut. Seperti yang tercatat pada kulit belakang buku ini, sumber penyakit yang diderita oleh manusia zaman ini ialah lemahnya iman. Sebagai seorang sarjana, Said Nursi meneliti perkara ini sehingga ke dasarnya. Tanpa iman yang padu atau kukuh, manusia tidak akan dapat mencapai kebahagiaan hakiki. Salah satu sebabnya ialah terpisahnya ilmu pengetahuan moden dengan ilmu agama. Dalam buku kecil ini, Said Nursi menyentuh beberapa perkara yang ada kaitan dengan pengukuhan iman. Said Nursi membahaskan setiap bab dengan gaya bahasa yang indah tetapi mudah dihadam oleh pembaca. Dalam bab pertama, Said Nursi membahaskan tentang kalimah Bismillah. Bismillah adalah awal dari segala yang baik. Katanya,
Hanya dengan menyebut nama Allah, engkau akan dibebaskan dari rasa hina dan takut menyaksikan keadaan sekelilingmu. (rujuk mukasurat 2)
Said Nursi seterusnya menghuraikan betapa seseorang itu perlu yakin dan bertawakkal kepada Allah Ta’ala. Saiz Nursi memberikan contoh kisah Nabi Yunus yang dtelan ikan raksasa dan Nabi Ayub yang menderita penyakit yang sangat berat. Kedua-dua orang rasul itu bermunajat kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Kata Said Nursi, do’a bagaikan ubat penyelamat yang cepat menolong Nabi Yunus. (rujuk mukasurat 7). Nabi Ayub pula menurut Said Nursi, berdoa kepada Allah bukan semata-mata untuk menghibur diri tetapi juga untuk menyatakan rasa kesyukuran yang tidak terhingga walaupun dalam keadaan menderita sakit. Berkat doa yang murni dan jujur yang keluar dari hati sanubari maka Allah membalasnya dengan cara yang ajaib dimana Nabi Ayub sembuh semula seperti sediakala. (rujuk mukasurat 12).
Bab yang menarik adalah bab Hidup Yang tidak Kekal apabila Said Nursi memulakan setiap pembahasan dengan kalimah Wahai Jiwa. Penggunaan kalimah ini sangat cepat meresap kedalam jiwa. Contoh pembahasan adalah seperti berikut,
Wahai jiwa yang rosak yang menyangka hidup ini manis seperti madu dan melupakan hari Akhirat serta ingin mereguk dunia ini saja! Tahukah engkau seperti siapa engkau? Seperti burung unta, yang melihat si pemburu datang kerana tak bisa terbang ia sembunyikan kepalanya kedalam pasir cemas-cemas harap supaya si pemburu itu tidak melihatnya tapi badannya yang besar itu tetap tampak dan kelihatan oleh si pemburu. Burung unta itu memang tak bisa melihat sebab matanya tersembunyi di bawah tanah. (rujuk mukasurat 113)
Buku setebal 124 mukasurat ini diterbit oleh Pustaka Firdaus (Jakarta Indonesia) pada Julai 1984. Jika bernasib baik, buku ini boleh ditemui di beberapa toko buku di sekitar Lembah Kelang.

No comments:

Post a Comment