Tuesday, September 1, 2009

Tasawuf Tematik Membedah tema-tema penting Tasawuf - M.SolihinJika ingin mengetahui lebih lanjut tentang terma atau istilah-istilah yang sering diungkapkan dalam bidang tasawwuf, buku ini bolehlah dimanfaatkan. Penulisnya, Dr M. Solihin telah berusaha membahas setiap istilah penting yang lazimnya diguna pakai dalam bidang tasawwuf sebaik mungkin agar mudah difahami. Antara bab penting yang yang terdapat didalam buku ini ialah maqamat dan ahwal, mahabbah, makrifat, mukasyafah dan musyahadah, fana, baqa dan ittihad, al-hulul, wahdatul wujud, Insan Kamil dan Tazkiyat an-Nafs. Penulis juga memuatkan tokoh-tokoh penting yang terkait dengan istilah-istilah tersebut. Sebagai contoh istilah mahabbah dikaitkan dengan Rabiah al-Adawiyah manakala makrifat terkait dengan Dzun al-Misri. Buku setebal 204 mukasurat ini diterbit oleh Pustaka Setia yang berpusat di Bandung pada tahun 2003.

No comments:

Post a Comment