Saturday, September 26, 2009

Politik al-Imam - Abdul Aziz Mat TonMenulis buku sejarah setebal 500 mukasurat bukanlah satu tugas yang mudah. Apatah lagi ia menyentuh pelbagai aspek dengan kronologi yang memerlukan huraian yang sangat detil bagi mengaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Yang paling penting dan sukar untuk dilakukan ialah konsistensi dalam penulisan. Dalam hal ini, saya tabik hormat kepada penulisnya Abdul Aziz Mat Ton yang pastinya telah bekerja keras untuk menyelesaikan penulisan ini. Bagi saya, beliau telah berjaya memenuhi kriteria yang saya sebut diatas iaitu konsisten dan berhasil dalam memperinci dan mengaitkan antara satu babak dengan babak yang lain dalam satu skop subjek yang sangat mencabar (bagi saya le). Seperti kata penulis sendiri dalam bab Pengenalan, “… penulis terpaksa menyoroti asal usul dan dorongan-dorongan faktor sejarah yang menyebabkan kelahiran al-Imam”. Untuk sampai kepada tajuk buku ini iaitu Politik al-Imam, Abdul Aziz telah menyorot kembali babak-babak penting yang telah membenihkan “al-Imam”. Bermula dari politik Nusantara dengan pencerobohan penjajah Eropah kemudiannya imperialisme di Asia Barat dan seterusnya imperialisme penjajah di Nusantara pada kurun ke-19, Abdul Aziz telah mengupas peristiwa-peristiwa diatas dengan baik tanpa membiarkan pembaca terawang-awang (baca:konsisten) dan seterusnya mengaitkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan kemunculan al-Imam. Apa sebenarnya al-Imam ini? Untuk kenal al-Imam, maka kita perlu kenal tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Tokoh-tokoh penting yang telah mengemudi al-Imam ialah Syeikh Mohd Salim, Syeikh Tahir, Saiyid Syeikh al-Hadi dan Haji Abbas Muhammad Taha. Masih belum dapat tangkap apa itu al-Imam? Baiklah, al-Imam itu sebenarnya adalah satu majalah yang disebut orang sebagai majalah islah-islamiah. Majalah ini sering disebut-sebut oleh para sarjana sejarah sebagai majalah yang meniupkan semangat kebangkitan perjuangan menentang imperialisme. Walaubagaimanapun, bagi sesetengah pihak, al-Imam terlalu radikal. Mereka berani mengkritik raja-raja dan orang-besar (rujuk mukasurat 210). Mereka berani mengkritik ulama tradisional (rujuk mukasurat 217). Dan mereka tidak segan-segan mengkritik golongan hartawan (rujuk mukasurat 228). Mungkin atas sebab itulah agaknya hayat al-Imam tidak panjang. Majalah ini hanya mampu bertahan selama dua tahun (1906-1908). Apapun, al-Imam mencipta sejarah yang tersendiri. Kemunculannya telah membuka mata banyak pihak. Satu perkara yang tidak dapat dinafikan ialah kebangkitan rakyat menentang penjajah selepas itu meledak di seluruh nusantara. Buku ini menjadi sangat penting bagi saya kerana di bahagian lampiran, isi kandungan majalah al-Imam dari tahun 1906 hingga 1908 dimuatkan didalamnya. Dari situ dapatlah kita mengkaji, meneliti dan membuat penilaian terhadap pemikiran pendukung-pendukung al-Imam ini.

No comments:

Post a Comment