Monday, January 24, 2011

Peran Kesultanan BimaWilayah Bima terletak di bahagian timur Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa dalam lipatan sejarah terkenal dengan kelahiran beberapa tokoh ulama besar di Alam Melayu. Antaranya ialah seperti Syeikh Zainuddin bin Muhammad Badawi. Syeikh Zainuddin terkenal dengan karyanya dalam bidang tauhid yang bernama Sirajul Huda. Kitab ini adalah salah satu daripada tiga kitab tauhid yang sangat masyhur di telaah di pondok-pondok. Dua lagi kitab kitab tauhid yang ditelaah ialah Faridatul Faraid dan ad-Durr as-Tsamin. Berbalik kepada kerajaan Bima, pemerintah yang menerajui kerajaan ini rata-ratanya alim dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Bahkan mereka juga sangat tegas dan tidak memberi muka kepada kolonialis Portugis dan Belanda yang pada satu ketika berusaha hendak menguasai keseluruhan kepulauan Alam Melayu. .
Di antara pemerintah Bima yang dikenang orang sebagai seorang yang alim dalam bidang agama dan kuat menyebarkan dakwah ialah seperti
  1. Sultan Abdul Kahir
Baginda lahir pada tahun 1601 dan wafat pada tahun 1640 (8 Ramadhan 1050 H). Baginda bersama-sama dengan dua orang gurunya iaitu Datuk Di Tiro dan Datuk Di Bandang menyebarluaskan pengaruh Islam di seluruh pelusuk Kesultanan Bima (halaman 64). Penghormatan dan taat-setianya baginda kepada kedua orang gurunya menjadi ikutan rakyat yang sangat menghormati guru malah bercita-cita hendak menjadi guru (halaman 66). Setelah berhasil menyebarkan dakwah, pehatian kemudiannya dialihkan kepada bidang dan politik dan pemerintahan mengikut syariat Islam. Ulama memainkan peranan yang sangat besar dalam kedua-dua bidang ini (halaman 68)
  1. Sultan Abil Khair Sirajuddin
Baginda adalah putera kepada Sultan Abdul Kahir. Baginda lahir pada tahun 1627 (Ramadhan 1038 H) dan wafat pada 22 Julai 1682 (17 Rajab 1093 H). Pemerintahan baginda disokong oleh beberapa orang ulama seperti Datuk Raja Lelo, Datuk Iskandar, Datuk Selang Kota, Datuk Panjang dan Datuk Lela (halaman 71). Penulis buku ini mengibaratkan pemerintahannya seperti pemerintahan Sultan Salahuddin al-Ayubi yang terkenal dalam sejarah Islam atas kejayaannya membangkitkan semangat jihad melawan tentera Tartar dan Salib. Sultan Abil Khair pula berhasil menjadikan Bima sebagai pusat Islam di Indonesia Timur selepas Makassar sekaligus menggagalkan usaha Portugis dan Belanda mengusai Bima (halaman 72). Ketika berjuang di Jawa, Sultan Abil Khair telah berkenalan dengan ulama besa pada waktu itu iaitu Syeikh Umar al-Bantami. Syeikh Umar kemudiannya membantu Sultan Abil Khair menguruskan pemerintahan Bima dan berjuang bersama-sama baginda melawan Belanda (halaman 75).
  1. Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Syah
Baginda adalah putera kepada Sultan Abil Khair. Baginda lahir pada 5 Disember 1651 (29 Zulhijjah 1061 H) dan wafat pada 22 Julai 1687 (15 Ramadhan 1099 H). Syeikh Umar al-Bantami meneruskan usaha menegakkan hukum Islam dengan membantunya mentadbir kerajaan. Pada masa pemerintahannya, Bima dikunjungi oleh ramai alim-ulama dari Arab, Melaka, Sumatera, Banten dan Sulawesi Selatan (halaman 99).
  1. Sultan Hasanuddin
Baginda adalah putera kepada Sultan Jamaluddin dan cucu kepada Sultan Nuruddin. Baginda lahir pada 7 September 1698 (22 Zulhijjah 1100 H) dan wafat pada 23 Januari 1731 (14 Rajab 1145 H). Baginda sangat menekankan aktiviti dakwah dan gigih melawan Belanda. Baginda telah mengislamkan daerah Dou Donggo Ipa dengan cara menerapkan dakwah melalui kebudayaan (halaman 108)
  1. Sultan Muhammad Salahuddin
Baginda dilahirkan pada tahun 1888 (15 Zulhijjah 1306 H) dan wafat pada 11 Jun 1951 (7 Syawal 1370 H). Baginda digelar Ma Kakidi Agama kerana baginda menjunjung tinggi agama serta sangat alim dalam bidang agama (halaman 157). Baginda dikatakan alim dalam bidang fiqh dan qiraat (halaman 159). Sultan Muhammad Salahuddin dikatakan ada mengarang sebuah kitab yang berjudul Nurul Mubin yang pernah dicetak sebanyak dua kali, kali terakhir pada tahun 1942 (halaman 159). Baginda sangat cintakan ilmu pengetahuan dan alim-ulama. Baginda sendiri menanggung perbelanjaan penuntut ilmu yang ingin mendalami ilmu di Makkah. Begitu juga dengan pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di Mesir, Madinah dan Baghdad, semuanya diikurniakan biasiswa (halaman 161). Baginda berusaha keras mendirikan masjid-masjid dan sekolah agama di setiap wilayah (halaman 162).
Kemangkatan Sultan Muhammad Salahuddin menandakan bahawa Kesultanan Bima yang berusia 322 tahun juga turut berakhir setelah Indonesia mengalami perubahan sistem politik dan pemerintahan (halaman 215). Apapun seperti kata penulis buku ini,
Modal utama yang paling menentukan kemajuan Kesultanan Bima adalah kecintaannya kepada agama sehingga akan tumbuh demokrasi sejati serta keuletan dan keberanian dalam membangun negara. Faktor inilah yang menyebabkan sultan-sultan bersama seluruh rakyatnya bangkit untuk melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran Kesultanan Bima yang tercinta (halaman 216).

No comments:

Post a Comment