Monday, July 19, 2010

Allah memuliakan Rasulullah saw - Ahmad Lutfi Abdul Wahab al-Linggi

Buku yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Lutfi ini dimulakan dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan Rasulullah saw seperti cap mohor Rasulullah saw, bekas tapak kaki yang dikatakan milik Rasulullah saw dan sebagainya. Ini disusuli pula dengan bab muqaddimah dan selanjutnya diikuti dengan 15 bab yang berkaitan dengan kemuliaan Rasulullah saw. Buku setebal 128 mukasurat ini ditutup dengan sebuah qasidah indah yang berkaitan dengan Junjungan Besar Rasulullah saw. Untuk tujuan penulisan buku ini, Ustaz Ahmad Lutfi telah merujuk kepada beberapa buah kitab karangan ulama besar dunia antaranya seperti,
1. Insan al-Kamil karangan al-Muhaddith Dr Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki
2. Keistimewaan Rasulullah saw karangan al-Allamah al-Faqih al-Musnid Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaluddin al-Maliki
3. Al-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Mustafa karangan al-Hafiz Imam Qadhi Iyadh
4. Al-Syamail al-Muhammadiyyah karangan al-Hafiz Imam Muhammad ibn Isa ibn saurah al-Tirmizi
5. Al-Mawahib al-Laduniyyah karangan al-Imam Ibnu Hajar al-Qustallani
6. Khasais al-Nabawiyyah al-Kubra karangan al-Hafiz Imam al-Suyuti
7. Al-Tuhfah al-Murid Syarh Jauharah al-Tauhid karangan al-Allamah Ibrahim al-Baijuri
Antara perkara-perkara penting yang dibahaskan dalam buku ini ialah seperti keutamaan bersalawat ke atas Nabi Muhammad saw. Makna salawat seleperti yang dijelaskan oleh penulis di mukasurat 58 ialah seperti berikut,
Salawat maknanya adalah doa, penghormatan atau kasih daripada Allah, para malaikat dan orang-orang mukmin ke atas Baginda Rasulullah saw.
Penulis turut memetik beberapa hadith tentang kepentingan bersalawat (rujuk mukasurat 62-63).
Hadith 1
Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Abdur Rahman ibn Samurah r.a disebutkan bahawa Rasulullah saw pernah menemuinya bersama para sahabat kemudian bersabda, “Semalam aku telah melihat satu pemandangan yang menakjubkan. Aku melihat seorang lelaki dari umatku melintas sirat dengan susah sekali. Kadang-kadang dia merangkak, ke sana sini dan kadang tergantung. Tidak lama kemudian salawat yang pernah diucapkan oleh lelaki itu datang kepadaku untuk selanjutnya membimbing tangan orang tersebut sehingga lelaki itu mampu berdiri tegak dan mampu melintas sirat”.
Hadith 2
Hussain ibn Ali r.a menyatakan bahawa Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang mendengar namaku disebutkan dihadapannya lalu dia tidak bersalawat kepadaku maka dia akan salah menempuh jalan menuju ke syurga”.
Hadith 3
Abu Zar al-Ghifari r.a menceritakan, “Suatu ketika aku keluar dari rumah dan bertemu dengan Rasulullah saw lantas Baginda saw bertanya, “Mahukah kamu aku beritahu tentang manusia yang paling bakhil?” Para sahabat menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah saw!” Baginda saw bersabda, “Barangsiapa yang namaku disebutkan disisinya dan dia mendengarnya akan tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Itulah manusia yang paling bakhil”.
Antara kelebihan dan manfaat salawat ke atas Rasulullah saw seperti yang dinyatakan oleh penulis ialah seperti,
1. Melaksanakan perintah Allah dalam al-Quran
2. Menjadi sebab mendapat syafaat Rasulullah saw
3. Untuk dekat dengan Nabi saw di hari Qiamat
4. Untuk mudah melintasi titian Sirat al-Mustaqim
5. Bersalawat ke atas Rasulullah saw dapat menambah rasa cinta dekat dengan Baginda saw

Di akhir penulisan buku ini yakni selepas qasidah, penulis menutup isi kandungan dengan bait-bait indah dengan katanya, “Hadirkanlah hatimu, wahai sekalian orang yang berakal! Sehingga dijelaskan kepadamu tentang keindahan pengantin, erti kekasih yang paling dicintai. Kekasihmu yang sebenarnya adalah Rasulullah saw”.No comments:

Post a Comment