Thursday, June 24, 2010

Simposium Tasawwuf dan Tariqat


Buku ini dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006 iaitu 40 tahun selepas ia dikeluarkan buat kali pertama oleh Penerbit al-Rawi. Buku yang ditulis oleh seorang tokoh yang sangat terkenal di Alam Melayu tidak lama dahulu iaitu almarhum Prof Dr Burhanuddin al-Helmi terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu Simposium Pertama dan Simposium Kedua. Isi kandungannya adalah berdasarkan kepada risalah yang juga ucapan almarhum ketika di majlis persidangan pembukaan Kongres Ahli-ahli Tariqat as-Sufiah seluruh malaya yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1962. Disebabkan risalah ini mendapat sambutan hangat, maka ia diterbitkan pula dalam bentuk artikel di dalam akhbar Edaran Zaman sehinggalah ia kemudiannya dibukukan untuk tujuan rujukan kepada para pembaca. Buku ini sangat penting untuk ditelaah jika seseorang itu ingin mengetahui pandangan dan perjalanan hidupnya almarhum Prof Dr Burhanuddin tentang ilmu tasawwuf dan tariqat. Di halaman 42 hingga 44, almarhum ada mencatatkan tentang perjalanan hidupnya semenjak dari kecil hingga dewasa. Bab lain-lain yang saya kira sangat menarik selain dari kisah perjalanan hidupnya ialah tentang riwayat perkembangan tariqat dan pandangannya tentang tasawwuf, metafizik dan tariqat dengan bahasa yang mudah dihadam. Tentang pandangannya terhadap tasawwuf, beliau mengungkapkannya seperti berikut, "...Tasawwuf itu menghembuskan jiwa yang dinamik, sanggup berhabis-habisan berkorban, memelihara dan mempertahankan akidah dan prinsip-prinsip Islam, beriman yang sempurna; sempurna dalam urusan hidup, kenal kepada rahsia dan hikmah hidup, menyeru dan memimpin kepada perikemanusiaan yang tinggi, suci dan kepada ketuhanan dengan penuh jujur dan amanah. Di samping itu bersungguh-sungguh tolong-menolong atas perkara taat dan taqwa. Pesan-berpesan, ingat beringat atas perkara hak dan sabar serta berlumba-lumba berbuat kebajikan. Tasawwuf itu adalah alam batin sebagai jiwa dan nyawa manakala alam zahir itu sebagai jasadnya". (Rujuk halaman 13-14).

No comments:

Post a Comment